Muzica naturii se va auzi în Geoparcul Internațional UNESCO Țara
Hațegului

Sălașu de Sus, 01.08.2019 – Natura are propria muzicalitate pe care o etalează ori de câte orine facem timp să o ascultăm. Omul a pus-o în slujba lui, iar muzicalitatea naturii se îmbină cuarmonia tehnicii. Proiectul de amenajare a potecii tematice ”Muzica naturii interpretată de piatră,lemn și apă”, desfășurat în satul Peștera, comuna Sălașu de Sus, pe teritoriul GeoparculuiInternațional UNESCO Țara Hațegului, este o invitație la descoperirea sonorității elementelornaturale și a celor create de om.

Prin acest proiect, Asociația Social – Culturală ”Sălășana” și partenerii săi lucrează laamenajarea unui traseu care să înglobeze câteva elemente de tehnică populară cu cele de landart. O moară cu ciutură, un cuptor de var și o văioagă (sistem din lemn pentru spălat rufe,acționat de apă), amplasate de peste 100 de ani la marginea satului Peștera, sunt parte dinmoștenirea culturală a sătenilor. Cele trei instalații tehnice au fost salvate de la distrugere, înurmă cu 5 ani, de voluntarii Geoparcului, în cadrul unei tabere de vară. Lor li se vor adăuga maimulte instalații care să îi ajute pe vizitatori să descopere informații despre structura șisonoritatea pietrelor, lemnului, apei și pădurii. Întregul itinerar al potecii este gândit ca un ineditspectacol auditiv, vizual și tactil presărat cu informații despre oamenii locului.

Luni 29 iulie, în cadrul Festivalului Dinozaurilor, Asociația Social – Culturală ”Sălășana” a lansato invitație de descoperirea traseului potecii tematice. Partenerii în proiect, localnici, voluntaripentru Geoparc și vizitatori au parcurs traseul tematic, s-au familiarizat cu locul, au schimbatopinii privind amenajarea și modalități de implicare.

Poteca tematică urmează să pună în valoare importanța pietrei, a lemnului și a apei pentrunatură și om, ca instrument de promovare și dezvoltare a comunității locale din satul Peștera,comuna Sălașu de Sus. Totodată, ea va fi inclusă în traseul tematic ”Drumul apei și al pietrelor”din Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului – Universitatea din București.

Proiectul de amenajare a potecii tematice ”Muzica naturii interpretată de piatră, lemn și apă”este realizat de Asociația Social – Culturală ”Sălășana” și Geoparcul Internațional UNESCOȚara Hațegului – Universitatea din București, Agenția de Dezvoltare Economico – Socială ajudețului Hunedoara, comuna Sălașu de Sus și Școala Primară Sălașu de Sus. Pentru punereaîn aplicare, proiectul beneficiază de o finanțare asigurată de Fundația pentru Parteneriat și MOLRomânia.

*********

Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului cuprinde întreaga Țară a Hațegului și are statut de sit UNESCO, parte aProgramului Internaţional pentru Geoştiinţe şi Geoparcuri, care reuneşte 147 de teritorii din 41 de ţări incluse în Reţeaua Globală aGeoparcurilor, stabilite în urma unui proces de selecţie şi validare. Administrarea statutului de Geoparc Internațional UNESCO esterealizată de Universitatea din Bucureşti. Geoparcul este un teritoriu cu valori naturale şi culturale, un program de dezvoltaredurabilă, un brand care propune o călătorie în timp, în istoria de 4,6 miliarde de ani a Pământului, o stare de spirit a tuturor celor cedoresc să participe la renaşterea unor comunităţi şi este tărâmul de întâlnire ce îi reuneşte pe toţi cei care se simt ataşaţi de valoriletradiţionale, fie că sunt locuitori reali sau virtuali. Geoparcul cuprinde elemente de interes geologic deosebit alături de elemente deinteres ecologic, arheologic, istoric și cultural. Dinozaurii descoperiţi în Ţara Hațegului sunt unici în lume, importanța științifică șiatractivitatea lor fiind sporită prin descoperirile de cuiburi cu ouă și pui de dinozauri, ale unor mamifere contemporane dinozaurilor șia unei reptile zburătoare gigantice (Hatzegopteryx), din grupul pterosaurilor.Informațiile de mai jos sunt destinate strict jurnaliștilor, fără a fi făcute publice.

Pentru detalii privind această acțiune ne puteți contacta astfel:
Adina POPA
Telefon: +40 722 786 831; e-mail: adina.popa@unibuc.ro
Pentru informații privind Geoparcul accesați: www.hateggeoparc.ro

DISTRIBUIE

ULTIMELE ARTICOLE

Meniu