Biserica Pârveștilor

Este o biserică ţărănească construită în stil medieval.

Deşi a fost ridicată mai târziu, în epoca modernă, meşterii care au clădit-o au păstrat tradiţia bisericilor medievale din zonă.

Legendele locale spun că a fost ridicată de o familie de hoţi. Se povesteşte că aceştia s-au hotărât să apuce pe calea credinţeişi au înălţat biserica pentru a-i mulţumi lui Dumnezeu că le-a arătat calea cea dreaptă. Numele familiei era Pîrveşti. De aceea lăcaşul de cult este numit de localnici Biserica Pîrveştilor.

Veţi vedea că farmecul acestei biserici ţărăneşti este dat de vechiul acoperiş din lemn, de finisajul asimetric al ferestrelor şi de motivele geometrice pictate tremurat din pensulă pe exteriorul turnului clopotniţei.

Localizare

DESCOPERĂ PATRIMONIUL CULTURAL

Meniu