Parcul Natural Grădiştea Muncelului – Cioclovina

Parcul Natural Grădiştea Muncelului – Cioclovina reprezintă o arie naturală protejată cu statut de parc natural, al cărei scop este protecţia şi conservarea unor habitate şi specii naturale importante sub aspect floristic, faunistic, forestier, hidrologic, geologic, speologic, paleontologic sau pedologic.
Parcul este destinat gospodăririi durabile a resurselor naturale, conservării peisajului şi tradiţiilor locale, precum şi încurajării turismului bazat pe aceste valori.

Aici se regăsesc numeroase specii protejate de floră şi faună, sate în care tradiţiile se păstrează încă vii, precum şi monumente istorice de o valoare deosebită. Specificul zonei este dat şi de prezenţa fenomenelor carstice de suprafaţă şi din subteran.

Localizare

DESCOPERĂ PATRIMONIUL NATURAL

Meniu