IDensus – Construcție de brand prin participarea comunității

Proiectul cod SIPOCA 1035 /MySMIS2014+ 151186, ce se va derula în perioada 01 septembrie 2022 – 30 aprilie 2023 este cofinanțat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020

În comuna Densuș există o preocupare susținută pentru cultură și turism. Din 2018 aici funcționează un grup informal care reunește oameni de cultură, profesioniști și investitori în turism, administrația locală și membrii relevanți ai comunității. În ultimii ani, grupul a creat publicații, conferințe, concerte și alte evenimente și a organizat acțiuni de voluntariat pentru întreținerea infrastructurii de turism.

Prin proiectul IDensus – Construcție de brand prin participarea comunității” comunitatea din Densuș este chemată să răspundă la întrebările: „cine suntem și ce ne dorim pentru comuna noastră?”

Prima activitate importantă este un curs de „Branding de comunitate”, care se va desfășura săptămâna aceasta la căminul cultural Densuș.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului îl reprezintă Creșterea capacității Asociației Drag de Hațeg si a Asociației de Turism Retezat de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării în comuna Densuș.

Rezultatul așteptat al programului face referire la capacitatea crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local.

Rezultatele finale în urma implementării proiectului sunt următoarele:

  1. 20 persoane participante la programul de instruire din care min 80% certificate în domeniul brandingului de localitate.
  2. Consiliu de Dezvoltare Locala constituit cu reprezentativitate la nivelul comunei Densuș, ca organism de consultare, elaborare, dezvoltare și monitorizare a strategiei de brand local
  3. Un raport de cercetare calitativă și cantitativă asupra locuitorilor și vizitatorilor comunei Densuș, pentru fundamentarea strategiei de brand
  4. Un mecanism creat de implicare a cetățenilor în susținerea și promovarea strategiei de brand
  5. Un document strategic identitate de brand Densuș (strategie și identitate vizuală)

Valoarea totală a proiectului este de 416.116,73 lei, din care AM POCA se angajează să acorde o finanțare nerambursabilă de maxim 407.794,40 lei),echivalentă cu maximum 98% din valoarea eligibilă a cheltuielilor efectuate de beneficiar, valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European (FSE) fiind de 346.625,23 lei.

Meniu