Eu sunt Hațeg! – branding local cu implicarea comunității

Asociația de Turism Retezat, în parteneriat cu Primăria orașului Hațeg, a făcut publică astăzi, la Hațeg, strategia de branding a Hațegului și a Țării Hațegului. Cele două strategii au fost scrise în cadrul  proiectului Eu sunt Hațeg! – branding local cu implicarea comunității”.

Proiectul mai sus menționat, cod SIPOCA 1011/MySMIS2014+ 151557, se derulează în perioada 01 septembrie 2022 – 31 iulie 2023 și este cofinanțat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020.

În Hațeg și Țara Hațegului există o preocupare susținută pentru turism durabil. Din 2007 aici funcționează Asociația de Turism Retezat (ATR), care a elaborat împreună cu Asociația de Ecoturism din România (AER) prima strategie de ecoturism a zonei, una dintre primele din țară.

În 2015, sub coordonarea ATR, a luat naștere parteneriatul public – privat care și-a asumat rolul de unitate de management pentru Destinația Ecoturistică Țara Hațegului – Retezat, cea de-a treia astfel de zonă certificată oficial de către Ministerul Turismului în 2016 și care, anul acesta, a fost desemnată Destinația Anului 2023 la capitolul “Comori naturale”, în cadrul celei mai importante competiții din turismul românesc.

“Încă de la început, am încercat să construim în mod profesionist, bazându-ne pe cifre obținute din prima monitorizare a fluxului de turiști (2016 – 2017), pe strategia de dezvoltare și promovare ce este adaptată în mod continuu și, iată că de astăzi, ne vom baza și pe strategia de branding local, un document pe care ni-l doream demult și pe care am reușit să-l scriem împreună cu specialiști de o înaltă ținută. Mai sunt multe de făcut în Țara Hațegului, dar suntem cu un pas mai aproape de scopul nostru principal – acela de a face din Țara Hațegului o destinație de vacanță, recunoscută și apreciată pentru ,,turismul fără grabă,, (slow-tourism)” – Adrian – Sergiu Botca, membru board ATR și manager al proiectului.

Brandingul este transformarea unui loc dintr-un teritoriu geografic într-un spațiu al poveștilor, emoțiilor și oamenilor vii. Unul din obiectivele importante ale brandingului unui loc este de a construi o identitate si un sens de apartenență pentru comunitate, pe care sa se bazeze întreaga dezvoltare ulterioară. Este foarte importantă inspirarea oamenilor de a fi parte la realizarea unei viziuni comune asupra spațiului.

Procesul strategic de branding a fost dezvoltat împreună cu Institutul pentru Orașe Vizionare și agenția GMP CommUnity, organizații specializate în branding de localități și regiuni și comunicare de proiecte publice.

“Mă bucură că am reușit să fim parteneri alături de Asociația de Turism Retezat, în scrierea acestei strategii. Împreună cu echipa GMP CommUnity condusă de Felix Tătaru, am parcurs un proces de câteva luni, la care au fost invitați să participe oameni activi din comunitatea hațegană, care au un cuvânt de spus în domeniile lor de activitate. Sunt onorat că suntem unul dintre puținele orașe ale României care deține o strategie de brand de un asemenea nivel, adresată atât turiștilor, cât și localnicilor, și sperăm să o putem implementa în următorii ani, alături de oamenii din Hațeg și Țara Hațegului” – Adrian – Emilian Pușcaș, primarul orașului Hațeg.

„Cine suntem? ( Identitate) Unde vrem să ajungem? ( Viziune) Cum ajungem acolo? ( Strategie) sunt întrebările fundamentale la care comunitatea a răspuns în procesul facilitat de noi. Acum este esențial ca această comunitate să lucreze împreună pentru a aduce la viață Viziunea ambițioasă. Pentru că „Singur merg repede, dar Împreună ajungem departe” – Felix Tătaru, președinte al Institutului pentru Orașe Vizionare (IOV).

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului îl reprezintă creșterea capacității Asociației de Turism Retezat de a se implica în dezvoltarea și promovarea orașului Hațeg.

Rezultatul așteptat al programului face referire la capacitatea crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local.

Rezultatele finale în urma implementării proiectului sunt următoarele:

  1. Rezultat proiect 1 – Studiu de nevoi și bune practici realizat (înainte de depunerea cererii de finanțare)
  2. Rezultat proiect 2 – Un proiect bine gestionat din punct de vedere financiar și tehnic, în care se va rambursa peste 85% din bugetul inițial al proiectului
  3. Rezultat proiect 3 – 20 persoane participante la programul de instruire din care min. 80% certificate în domeniul brandingului de localitate
  4. Rezultat proiect 4 – Consiliu de Dezvoltare Locală constituit, cu reprezentativitate la nivelul orașului Hațeg, ca organism de consultare, elaborare, dezvoltare și monitorizare a strategiei de brand local
  5. Rezultat proiect 5 – raport de cercetare calitativă și cantitativă asupra locuitorilor și vizitatorilor orașului Hațeg, pentru fundamentarea strategiei de brand
  6. Rezultat proiect 6 – mecanism creat de implicare a cetățenilor în susținerea și promovarea strategiei de brand
  7. Rezultat proiect 7 – Document strategic identitate de brand Hațeg (strategie și identitate vizuală)
  8. Rezultat proiect 8 – Proiect promovat (două comunicate de presă, 5000 de pliante triptic color, 300 de afișe color A3, 50 de afișe color A1, cel puțin 20 de apariții în presă, cel puțin 50 de postări publicate pe social media, un eveniment diseminare rezultate proiect).

 

Valoarea toatală a proiectului este de 420.819,98 lei, din care AM POCA se angajează să acorde o finanțare nerambursabilă de maxim 412.403,58 lei), echivalentă cu maximum 98% din valoarea eligibilă a cheltuielilor efectuate de beneficiar, valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European (FSE) fiind de 350.543,04 lei.

Asociația de Turism Retezat, fondată în 2007, este coordonatoare a parteneriatului public – privat care manageriază proiectul de dezvoltare și promovare a Destinației Ecoturistice Țara Hațegului – Retezat, constituit din instituții și unități implicate în domeniul turismului, protecției mediului, învățământului și administrației publice locale și centrale.

Destinația Ecoturistică Țara Hațegului – Retezat acoperă trei dintre cele mai importante zone turistice din România – Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului și Parcul Național Retezat, ambele cu recunoaștere internațională UNESCO, precum și o parte a unei alte arii protejate mari, respectiv Parcul Natural Grădiștea Muncelului – Cioclovina. Atractivitatea zonei este dată de multitudinea de obiective naturale, istorice și culturale, dar și de cele peste 40 de trasee de drumeție sau de biciclete, cele de cicloturism fiind omologate de către Ministerul Turismului, în premieră națională. Destinația Ecoturistică Țara Hațegului –  Retezat, a treia astfel de zonă din România certificată de către Ministerul Turismului, în iunie 2016, își propune să ofere vizitatorilor o experiență unică, prin intermediul produselor, serviciilor de ecoturism la cele mai înalte standarde, dar și prin promovarea unei atitudini responsabile față de mediu și comunitatea locală.

Institutul pentru Orase Vizionare (IOV) si GMP CommUnity au ca misiune să creeze branduri puternice de localități sau regiuni, bazate pe o legatură strategică între realitățile curente ale locului, potențialul neexplorat, identitatea locuitorilor și viziunea pe termen lung.

Institutul pentru Orașe Vizionare furnizează instrumentele și trainingurile specifice domeniilor de place branding, marketing strategic și placemaking, cu ajutorul cărora GMP CommUnity facilitează dezvoltarea strategiei de brand și a identitătii competitive a unui localități sau a unei regiuni, pentru locuitori, turiști, investitori sau studenți, și comunicarea acestora.

Livrabile ale proiectului:

Afiș

Pliant

Broșură

Meniu