Asociația de Turism Retezat, în parteneriat cu Primăria orașului Hațeg, anunță lansarea proiectului “Eu sunt Hațeg! – branding local cu implicarea comunității”

Proiectul mai sus menționat, cod SIPOCA 1011/MySMIS2014+ 151557, ce se va derula în perioada 01 septembrie 2022 – 30 aprilie 2023 este cofinanțat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului îl reprezintă creșterea capacității Asociației de Turism Retezat de a se implica în dezvoltarea și promovarea orașului Hațeg. 

Rezultatul așteptat al programului face referire la capacitatea crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local.

Rezultatele finale în urma implementării proiectului sunt următoarele:

1.    Rezultat proiect 1 – Studiu de nevoi și bune practici realizat (înainte de depunerea cererii de finanțare)

2.    Rezultat proiect 2 – Un proiect bine gestionat din punct de vedere financiar și tehnic, în care se va rambursa peste 85% din bugetul inițial al proiectului

3.    Rezultat proiect 3 – 20 persoane participante la programul de instruire din care min. 80% certificate în domeniul brandingului de localitate

4.    Rezultat proiect 4 – Consiliu de Dezvoltare Locală constituit, cu reprezentativitate la nivelul orașului Hațeg, ca organism de consultare, elaborare, dezvoltare și monitorizare a strategiei de brand local

5.    Rezultat proiect 5 – raport de cercetare calitativă și cantitativă asupra locuitorilor și vizitatorilor orașului Hațeg, pentru fundamentarea strategiei de brand

6.    Rezultat proiect 6 – mecanism creat de implicare a cetățenilor în susținerea și promovarea strategiei de brand

7.    Rezultat proiect 7 – Document strategic identitate de brand Hațeg (strategie și identitate vizuală)

8.    Rezultat proiect 8 – Proiect promovat (două comunicate de presă, 5000 de pliante triptic color, 300 de afișe color A3, 50 de afișe color A1, cel puțin 20 de apariții în presă, cel puțin 50 de postări publicate pe social media, un eveniment diseminare rezultate proiect).

Valoarea toatală a proiectului este de 420.819,98 lei, din care AM POCA se angajează să acorde o finanțare nerambursabilă de maxim 412.403,58 lei), echivalentă cu maximum 98% din valoarea eligibilă a cheltuielilor efectuate de beneficiar, valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European (FSE) fiind de 350.543,04 lei.

“Prin intermediul acestui proiect, ne dorim ca membrii comunității hațegane să-și conștientizeze apartenența la niște valori naturale, culturale și istorice unice în România și în lume, să avem așadar un Consiliu de brand local activ și implicat în elaborarea și, mai ales, implementarea ulterioară a strategiei de brand, lucru ce se poate întâmpla cu succes doar dacă toți actorii relevanți pentru dezvoltarea durabilă a localității, în frunte cu reprezentanții Primăriei orașului Hațeg, își dau mâna în cadrul acestei noi colaborări.” – Adrian – Sergiu Botca, manager proiect

 

Asociația de Turism Retezat, fondată în 2007, este coordonatoare a parteneriatului public – privat care manageriază proiectul de dezvoltare și promovare a Destinației Ecoturistice Țara Hațegului – Retezat, constituit din instituții și unități implicate în domeniul turismului, protecției mediului, învățământului și administrației publice locale și centrale.

Destinația Ecoturistică Țara Hațegului – Retezat acoperă trei dintre cele mai importante zone turistice din România – Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului și Parcul Național Retezat, ambele cu recunoaștere internațională UNESCO, precum și o parte a unei alte arii protejate mari, respectiv Parcul Natural Grădiștea Muncelului – Cioclovina. Atractivitatea zonei este dată de multitudinea de obiective naturale, istorice și culturale, dar și de cele peste 40 de trasee de drumeție sau de biciclete, cele de cicloturism fiind omologate de către Ministerul Turismului, în premieră națională. Destinația Ecoturistică Țara Hațegului –  Retezat, a treia astfel de zonă din România certificată de către Ministerul Turismului, în iunie 2016, își propune să ofere vizitatorilor o experiență unică, prin intermediul produselor, serviciilor de ecoturism la cele mai înalte standarde, dar și prin promovarea unei atitudini responsabile față de mediu și comunitatea locală.

Meniu