Grădiștea Muncelului – Cioclovina

Parcul Natural Grădiştea Muncelului – Cioclovina reprezintă o
arie naturală protejată cu statut de parc natural, al cărei scop este
protecţia şi conservarea unor habitate şi specii naturale importante sub
aspect floristic, faunistic, forestier, hidrologic, geologic,
speologic, paleontologic sau pedologic.

Parcul este destinat gospodăririi durabile a resurselor naturale,
conservării peisajului şi tradiţiilor locale, precum şi încurajării
turismului bazat pe aceste valori.

Galerie foto